دوره های بین المللی
1- دوره ی فشرده ی یک ماهه:
ردیف سطح طول ترم تعداد روزها در هفته تعداد جلسات(سه جلسه در روز) ساعت آموزش هزینه ی آموزش ، اقامت، پذیرایی و گشت و گذار
1 مقدماتی یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو
2 میانی یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو
3 پیشرفته یک ماهه 5 روز 60 120 480 یورو1- دوره ی فشرده ی دو ماهه:
ردیف سطح طول ترم تعداد روزها در هفته تعداد جلسات(سه جلسه در روز) ساعت آموزش هزینه ی آموزش ، اقامت، پذیرایی و گشت و گذار
1 مقدماتی دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو
2 میانی دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو
3 پیشرفته دو ماهه 5 روز 120 240 960 یورو